Totaal: 0,00
Totaal: 0,00

Bedrijfshulpverleners maken het verschil bij een incident of calamiteit in een bedrijf of organisatie. Ze verlenen eerste hulp bij ongevallen, ze bestrijden een beginnende brand of ze ontruimen een gebouw of terrein.
Als het nodig is, alarmeren zij de brandweer, politie en ambulance.

Kortom de Bhv doet er toe
Een goede bedrijfshulpverlening is letterlijk van levensbelang voor alle medewerkers en organisatie. Bedrijfshulpverleners beperken de schade voor de organisatie: ze maken een snelle werkhervatting mogelijk en ze beperken de gevolgen voor de slachtoffers.