Totaal: 0,00
Totaal: 0,00

“Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er op elk kindercentrum een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens openingsuren.

De regels voor kwalificatie voor kinder-EHBO zijn vastgelegd in een ministeriële regeling. In overleg met de betrokken sectorpartijen is aansluiting gezocht bij de geldende eisen voor de gastouderopvang. ”

De in deze categorie aangegeven trainingen / cursussen zijn aangewezen in de Wet IKK als passende kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.