Bedrijfshulpverlener

0 Comments

Wat doet de bedrijfshulpverlener (bhv’er)?
Een bhv’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een bhv’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal bhv’ers niet wettelijk vastgelegd.

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal bhv’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als bhv’er optreden. Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen.

Als een organisatie bhv’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren.
Eerste Hulp College kan u helpen bij het opleiden van uw werknemers.
Neem contact op voor de mogelijkheden

Related Posts

man people woman travel

EHBO

0 Comments

Stelt u zich voor: iemand krijgt een hartinfarct, of u…

EHAK

0 Comments

Weet jij al wat je moet doen als een kindje…