BHV – Bedrijfshulpverlener

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn werknemers die gewoon hun werk doen, maar bij calamiteiten binnen het bedrijf het voortouw nemen om, eerste hulp te verlenen of een beginnende brand te blussen.
In geval van bijvoorbeeld een brand of een andere situatie waardoor men niet binnen het pand kan blijven, zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen kalm, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

BHV’ers hebben een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) er zijn.
Zij proberen de schade en verdere letsel te beperken of op te lossen.

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV bestaat uit 4 modulen die eventueel ook los gevolgd kunnen worden:

1 Niet-spoedeisende Eerste Hulp:

In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp gaat het over de beoordeling en behandeling bij
niet-levensbedreigende aandoeningen. Dit kunnen onder meer wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden zijn.

2 Spoedeisende Eerste Hulp

Bij het onderdeel Spoedeisende Eerste Hulp komt de basale reanimatie en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

3. Brandbestrijding

Het onderdeel Brandbestrijding is gericht op omgaan met situaties in het gebouw. Cursisten leren ten eerste een beginnende brand te blussen met de daarvoor beschikbare middelen, in theorie én praktijk. Zo wordt er onderwezen hoe brand ontstaat en welke middelen gebruikt kunnen worden om de brand te blussen. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren van het blussen aan bod.

4. Ontruiming

In het onderdeel Ontruiming wordt aandacht besteedt aan de rol en taken van de BHV’er tijdens een ontruiming. Ook is er aandacht voor de ontruimingsvoorzieningen en de samenwerking met externe hulpverleners.

Duur opleiding

Voor iedere module kunt het beste een dagdeel van 4 uur rekenen. U kunt de cursustijd zelf indelen in twee hele dagen of in vier halve dagen.

Het theoriegedeelte kan ook online worden gevolgd, waardoor de cursus op locatie alleen nog bestaat uit praktijk en het examen.

Wilt u meer informatie over deze opleiding welke wordt afgesloten met een certificaat van het NIBHV neem contact met ons op, voor een gespecificeerde offerte.

X